Tasarım ServisiKurumsal kimlik çalışmaları

 

 

Alanında uzman ve tecrübeli Grafik tasarım ekibimiz sektörün cevap verebildiği her alanda uygulanabilir ve etkili iletişim çözümleri üretir.
Kalitesine ve tecrübesine güvendiğimiz çözüm ortaklarımız ile birlikte tasarımların doğru ve etkili uygulanması için bu süreci titizlikle takip ederiz.


Oldukça geniş bir çerçevede verdiğimiz bu hizmetler genel olarak aşağıdaki başlıklar halinde gruplanabilir;

 • Kurumsal kimlik çalışmaları
 • Marka üretimi
 • Katalog /Broşür Tasarımı
 • Föy dosyası
 • Bülten/duyuru/ilan tasarımları
 • Basılı medya reklam tasarımları
 • Outdoor / Bilboard reklam tasarımları
 • Ürün Ambalaj Tasarımları
 • Bina,ofis cephe çalışmaları
 • Fuarlar ve sergiler için stand / display ve ek doküman tasarımları
 • Araç üzeri grafikler

Tasarım ÖrneğiBüyütmek için Tıklayınız

Tasarım ÖrneğiBüyütmek için Tıklayınız

Tasarım ÖrneğiBüyütmek için Tıklayınız

Günümüzde artık birçok kuruluş kalite sistem yönetimleri gereği olarak kurumsal kimlik çalışmalarını da bu sürecin bir parçası olarak görmektedir. Çünkü Şirketinizin/Markanızın kendisini temsil ederken nasıl algılanacağının önemi her geçen gün daha da artmaktadır.


Bir şirketin kendisini temsil etme biçimlerinin bütününe Kurumsal Kimlik adı verilir. Günümüzde birçok kuruluş, artık toplam kalite anlayışını benimsemiş ve kurumsal bir stratejiyle kurumsallığını sunma çabası ve gayreti içine girmiştir.

Markanın görsel bir bütünlüğü, vizyonu, hedefleri, yapısı ve markayı temsil eden tasarımların birbiriyle olan tutarlılığı en önemli adımdır. Logo tasarımı ve kullanılan tüm tasarım unsurlarının bir bütün içinde olması, standartlaştırılmış ve her yerde aynı kullanılması markayı öznelleştirir ve markaya kimlik kazandırır.

Şirketin/Markanın kendisini temsil ederken nasıl algılanacağına yön veren aktivitelerin tamamı ise kurumsal kimlik sürecidir.
Kurumların ya da kişilerin özelleşmesi ve markalaşması aşamasında kimliklerinin özgün ve doğru tasarlanmış olması önemli bir faktör oluşturmaktadır. Kimlik, kurum ve kuruluşların özelleşmesini, tanınabilirliğini ve farkını ortaya koyan, alıcıyla iletişime geçen baş faktörler arasında yer alır.

İyi bir tanıtım ve doğru bir imaj sergilemek için kimliklerin amaca ve markaya uygun olması gerekmektedir. Oluşturulan imaj tasarımı ve görsel öğelerinin tümünün sabitlenmesi ve kendi içinde bütünlük sağlamasına önem verilmelidir. Böylece Şirket/Marka kendisinin temsil edildiği tüm görsel öğelerde oluşabilecek bir kimlik karmaşası yok edilmiş olacaktır. Marka ve tüketici arasında kurulacak bağ için güvenilir bir algı ortamı oluşacaktır.

Pazarlama açısından kurumsal kimlik, şirketlerin hedeflerine ulaşmalarını kolaylaştıran ve firma ile uyum içinde olan bir kimlik olmalıdır. İstenilen etkide bir pazarlama iletişimi için birçok yaratıcı strateji geliştirilebilir. Tanıtıma yönelik stratejinizi belirlerken unutmaması gereken bir diğer önemli konu, pazarlama iletişiminin bir bütün olarak ele alınması gerektiğidir. Yani, pazarlama iletişimi için sadece tek bir mecrayı kullanmak, insanların şirketi doğru tanımasını engelleyecektir. Bu aşamada ele alınacak bir kurumsal kimlik çalışması, müşteri tercihlerini direk etkileyebilme becerisini sağlayacaktır.

Kurumsal kimlik çalışması, marka yaratma sürecinin ilk ve en önemli adımlarından biridir. • Logo tasarımı
 • Kartvizit tasarımı
 • Antetli kağıt tasarımı
 • Zarf  tasarımı
 • Fatura, İrsaliye tasarımı
 • Katalog/Broşür/Afiş dizaynı
 • Faks taslağı
 • Rapor taslağı
 • Klasör sırtlıkları
 • Office doküman şablonları
 • Föy dosyası
 • Bülten / duyuru / ilan taslağı
 • Promosyon uygulama standartları

Tüm bunların yanında firmayı görsel etkisi ile temsil edebilecek diğer öğeleri de Kurumsal Kimlik bütünlüğünü kuvvetlendirmek amacıyla bu içeriğe dahil edebiliriz;


 • Ürünler, Ürün Ambalajları
 • Bina, Ofis cephe çalışmaları
 • Tabelalar, Yönlendirme Elemanları
 • Yaka Kartları
 • Personel Tanıtım Kartları
 • Personel Kıyafet tasarımı
 • Sergiler, Fuarlar için kullanılacak Stand ve ek tanıtım dokümanları
 • Tanıtım CD’si gibi Multi-medya Uygulamaları
 • Araç Üzeri Grafikler

İşletme/üretim merkezinizden başlayarak hizmet ve ürünlerinizin son kullanıcıya ulaştığı zamana kadar geçen süre içinde firmanızın temsil edildiği uygulamalar ihtiyaca göre artırılarak kurumsal kimlik genişletilebilir.